Jak ogłosić upadłość konsumencką

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jak ogłosić upadłość konsumencką, gdy zagraża egzekucja? Niestety większość z nas czeka do ostatniej chwili z uporządkowaniem własnych spraw, w tym tych finansowych. Nie sposób w tym momencie wyrazić emocji z jakimi borykają się dłużnicy. Część z nich niestety źle oszacowała swoje możliwości finansowe w zakresie możliwości spłaty wierzytelności. Pozostali można rzec jako rzetelni dłużnicy mieli mniej szczęścia. Nie mogli bowiem przewidzieć zamknięcia zakładu pracy, który był głównym źródłem dochodów bądź zostali wprowadzeni w błąd przez doradcę w banku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką,

Dziś borykają się z dużym problemem, który doprowadza do wyczerpania fizycznego, załamań, rozwodów czy innych życiowych problemów. Dzięki nowelizacji przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2015r. nastąpiła nie jako rewolucja. Zmiany było widać już dwa miesiące po wejściu nowych przepisów. Napływ wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jego popularność w związku ze skutkami spowodowało duże zainteresowanie instytucją upadłości konsumenckiej. Niestety z instytucji upadłości konsumenckiej nie może skorzystać każdy. Aby sąd mógł ogłosić upadłość należy spełniać konkretne warunki. Po pierwsze należy posiadać statut dłużnika oraz przynajmniej jednego wierzyciela. Ustawodawca wraz ze zmianą ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016r. dalej zliberalizował przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej 2016r. Od sądu zależy czy wobec dłużnika zostanie ogłoszona upadłość konsumencka. Aby zmaksymalizować szansę na uzyskanie nowego startu w perspektywie oddłużenia należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zgodnie z wzorem formularza wniosku o ogłoszenie upadłości, który został ogłoszony w rozporządzeniu przez Ministra Sprawiedliwości. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który zostanie złożony niezgodnie z wzorem formularza będzie złożony z brakiem formalnym dlatego należy zadbać o kwestie formalne. Ponadto należy pamiętać o opłacie od wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest pismem procesowym, który podlega opłacie sądowej. Opłata sądowa w kwocie 30 zł jest opłatą podstawową, który należy uiścić poprzez jeden z trzech sposobów. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kwocie 30 zł może zostać uiszczona w kasie sądu, w znakach opłaty sądowej lub na rachunek bankowy sądu upadłościowego. Należy również pamiętać aby w sposób rzetelny i jasny rozpisać rubryki formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W dużej mierze od jakości, a co za tym idzie solidności i fachowości zależy sukces sporządzonego pisma procesowego. Należy pamiętać, że co do zasady postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ogłasza się wobec niewypłacalnego i rzetelnego dłużnika. Jednakże od powyższej zasady są wyjątki uzasadniające wydanie ogłoszenia upadłości konsumenckiej pomimo okoliczności będących podstawą oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd ma obowiązek wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy pomimo zaistnienia okoliczności będących podstawą do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej względy słuszności lub względy humanitarne uzasadniają przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Sąd ocenia bowiem każdy wniosek pod kątem moralności płatniczej dłużnika badając każdą z przesłanek określonych w treści art. 491 (4) ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe. Należy skupić się na rzetelnym uzasadnieniu wniosku. Należy pamiętać, że Sąd analizuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na posiedzeniu niejawnym. Dopiero w przypadku gdy nasuną się wątpliwości wyznaczana jest rozprawa. Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które jest publikowane w Monitorze Gospodarczym i Sądowym, wraz z numerem PESEL upadłego. W połowie 2018r. planowane jest otwarcie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

Nawigacja

Aktualności

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 18 GRUDNIA 2016, MIASTECZKO GALICYJSKIE Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wstęp bezpłatny! godz. 10.00 - 16.00 Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz ul. Lwowska 226 Program: 10.00 otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.00 - 16.00 - rynek prezentacja rękodzieła ludowego oraz tradycyjnych potraw i produktów regionalnych - cukiernia pokazy pieczenia i lukrowania...

Czytaj Wiecej

Kultura

KONCERT "NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE"

KONCERTY W MIASTECZKU 21, 22 STYCZNIA 2016, MIASTECZKO GALICYJSKIE W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie do MIASTECZKA GALICYJSKIEGO na: KONCERT "NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE" 21 stycznia (sobota) godz. 17. 00 Chóry i zespoły biorące udział w koncercie: Chór Kameralny KZNS Sądecki Chór Gospel Chór Kameralny SILVIO i Orkiestra Kameralna SILVIOLINI Chór Parafialny...

Czytaj Wiecej

Sport

Memoriał Franciszka Wolaka

Memoriał Franciszka Wolaka

Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" zaprasza w dniach 19-20 listopada na Memoriał Franciszka Wolaka w piłce ręcznej. W zawodach udział wezmą dziewczęta z rocznika 2002 i chłopcy z rocznika 2005. Imprezę objął patronatem Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Chłopcy...

Czytaj Wiecej

Z Małopolski

Visit Poland with A2 TO EUROPE Bezpłatn…

W 2015 r. Europa ponownie stanie się najczęściej odwiedzanym kontynentem. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) szacuje, że przy utrzymaniu ogólnoświatowego 4% tempa wzrostu liczby przyjazdów, będzie to nawet 600 mln osób czyli aż o 2,3 mln więcej niż rok temu. Z...

Czytaj Wiecej